KONTAKT

PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ

Twoje imię i nazwisko / Firma: *
  Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie moich danych osobowych w celu realizacji zleconych usług przez GTC Force Sp z o.o. 38-500 Sanok, ul. Robotnicza 11, NIP 634-278-93-99, REGON 242090406, KRS 0000390714  


  * obowiązkowe

SIEDZIBA GŁÓWNA

Sekretariat


ul. Kazimierza Pużaka 37
38-400 Krosno
tel. +48 (13) 4631246
kom. +48 500 399 803
e-mail: biuro@gtcforce.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Grabownica Starzeńska 252
36-207 Grabownica Starzeńska
powiat Brzozów

Kierownik zakładu:
Maciej Kuczma
tel. +48 (13) 3068 123
e-mail: maciej.kuczma@gtcforce.pl