POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA JAKOŚCI

Celem działalności naszej Spółki jest dostarczanie klientom z branży wydobywczej i energetycznej wyrobów spełniających ich wymagania.W celu spełniania wymagań klientów wdrożyliśmy i doskonalimy system zarządzania jakością spełniający wymagania PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 3834-2:2007, dyrektywy 97/23/WE oraz wymagania NATO określone w Publikacji Standaryzacyjnej AQAP 2110:2009.

Główne cele GTC FORCE Sp. z o.o. to:

  • doskonalenie organizacji ukierunkowanej na klienta;
  • zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów na wymaganym poziomie jakościowym;
  • doskonalenie procesów produkcji;
  • doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Jako uzupełnienie celów głównych polityki jakości, działania nasze są ukierunkowane na:

  • wdrażanie nowych technologii poprawiających jakość i terminowość oraz umożliwiających oferowanie nowych wyrobów,
  • szerzenie wśród pracowników świadomości znaczenia Polityki Jakości i celów dotyczących jakości oraz znaczenia spełniania wymagań klientów i wymagań prawnych,
  • zapewnienie i tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników.

Zarząd GTC FORCE Sp. z o.o. deklaruje swoje zaangażowanie i zobowiązuje się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

Prezes Zarządu
GTC FORCE Sp. z o.o.
Janusz Kosztołowicz

Sanok, 1 sierpnia 2016 r.