INSTALACJE RUROCIĄGOWE

INSTALACJE RUROCIĄGOWE

Oferujemy swoim klientom kompleksowe usługi związane z projektowaniem, wykonaniem i montażem rurociągów i armatury. Realizujemy montaże rurociągów i armatury wodnej, parowej, olejowej, gazowej, mediów agresywnych i innych. Posiadamy duże doświadczenie w tym zakresie. Prace wykonujemy zarówno na obiektach istniejących jak i nowobudowanych.

Posiadamy uprawnienia i wykonujemy naprawy:

  • rurociągów przesyłowych do materiałów palnych
  • rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących
  • rurociągów technologicznych do materiałów palnych
  • rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących

Posiadamy uprawnienia i wykonujemy modernizacje: 

  • rurociągów przesyłowych do materiałów palnych
  • rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących
  • rurociągów technologicznych do materiałów palnych
  • rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących

GALERIA