PROJEKTOWANIE

PROJEKTOWANIE

W zakresie oferowanych usług projektowych wykonujemy:

  • studia wykonalności
  • projekty wykonawcze
  • dokumentacje powykonawcze
  • wizualizacje 3D.

Projekty wykonawcze przygotowujemy w zakresie:

  • branża mechaniczna
  • branża instalacyjna
  • branża budowlana
  • branża automatyki i elektryki
  • branża ppoż. i detekcji.

Opracowujemy dokumentację procesową i technologiczną.
Projektujemy urządzenia i instalacje ciśnieniowe i bezciśnieniowe.
Urządzenia i instalacje ciśnieniowe podlegające wymaganiom Dyrektywy 2014/68/UE (PED) projektujemy w oparciu o normy zharmonizowane PN – EN 13445, PN-EN 13480 oraz inne przepisy uznawane jak: EN 1591, AD 2000-Merkblatt, ASME VIII oraz wg. WUDT.
Opracowana dokumentacja techniczna umożliwia ocenę zgodności z Dyrektywą 2014/68/UE oraz oznakowanie wyrobu znakiem CE. Wykonana przez nas dokumentacja techniczna urządzenia ciśnieniowego umożliwia ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami dyrektywy i zapewnia możliwość uzyskania certyfikatu zgodności oraz oznakowania CE, wymaganych przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu na wspólny rynek UE.

Do obliczeń ciśnieniowych wykorzystujemy oprogramowanie – OhmTech Visual Vessel Design.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE