SPRĘŻARKI

SPRĘŻARKI

Agregaty sprężarkowe służą do kompresji i przetłoczenia gazu ziemnego z kolektora o niższym ciśnieniu do gazociągu o wyższym ciśnieniu. Oferujemy fabrycznie nowe agregaty sprężające z wyposażeniem pomocniczym przystosowany w pełnym zakresie do pracy w trybie automatycznym z możliwością ręcznego sterowania, na bazie sprężarek tłokowych oraz śrubowych we współpracy z dostawcami silników spalinowych oraz elektrycznych.

Agregat sprężarkowy zabudowany jest na wspólnej ramie w obudowie kontenerowej lub stacjonarnej w skład którego mogą wchodzić:

  • sprężarka tłokowa lub śrubowa,
  • silnik spalinowy (gazowy) lub elektryczny,
  • system antypulsacyjny tłoczenia gazu,
  • system kontroli wibracji urządzeń agregatu,
  • układ chłodzenia wody i oleju silnika,
  • układ chłodzenia oleju sprężarki,
  • instalacja gazu paliwowego,
  • układ uzupełniania oleju,
  • układ podgrzewania oleju i wody,
  • obudowa akustyczna,
  • instalacja wykrywania i gaszenia pożaru na bazie gazów obojętnych lub CO2,
  • instalacja detekcji gazu,
  • układ wylotu spalin z tłumieniem hałasu kolektorem wylotowym i kominem,
  • system czerpania i oczyszczania powietrza dla silnika gazowego z tłumikiem hałasu,
  • system oczyszczania gazu po stronic ssącej: filtry i separatory z wkładami koalescencyjnymi,
  • system regulacji wydajności tłoczenia gazu,
  • system pomiaru ilości zużywanego gazu
  • separator międzystopniowy i odolejacz końcowy,
  • kolumna wydmuchową,
  • zawory zwrotne, odcinające, bezpieczeństwa,
  • układ paliwowo-rozruchowy silnika,
  • system kontroli pracy poszczególnych cylindrów silnika.

Realizujemy projekty dopasowane do indywidualnych wymagań klienta.

GALERIA