URZĄDZENIA

URZĄDZENIA

Projektujemy i wykonujemy urządzenia ciśnieniowe, bezciśnieniowe i konstrukcji na podstawie dokumentacji własnej i klienta.
Wszystkie urządzenia podlegające Dyrektywie Ciśnieniowej 97/23/WE są wykonywane pod nadzorem Jednostek Notyfikowanych (UDT CERT lub TÜV) i nadawanym im jest znak CE.

Zbiorniki

  • bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do materiałów żrących, trujących, 
  • bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do materiałów trujących
  • bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do materiałów zapalnych
  • ciśnieniowe do separacji, podgrzewania, chłodzenia itp.
  • wg uzgodnień z klientem

Posiadamy uprawnienia i wykonujemy naprawy

  • zbiorników niskociśnieniowych i bezciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, materiałów trujących i żrących
  • zbiorników stałych ciśnieniowych