DAWKOWNIKI METANOLU

DAWKOWNIKI METANOLU 

Urządzenie zabudowane na rurociągu technologicznym gazu stosowane do precyzyjnego dawkowania inhibitora hydratów (metanolu) celem zapobiegania korków hydratów.

  • projekt, wykonanie, montaż i instalacja u klienta,
  • ciśnieniowe,
  • według dyrektywy ciśnieniowej PED,
  • wg założeń klienta,
  • wg dokumentacji powierzonej,
  • ciśnienia – bez ograniczeń,
  • medium – gaz ziemny.

GALERIA