INSTALACJE OSUSZACZA GAZU TYPU DESI DRY

INSTALACJE OSUSZACZA GAZU TYPU DESI DRY            

W instalacjach typu Desi Dry służących do osuszania gazu ziemnego, powietrza, zbiorniki zasypywane są tabletkami zawierającymi składniki pochłaniające wilgoć z gazu. Każdy stopień instalacji zasypywany jest innym rodzajem tabletek. Instalacje w zależności od potrzeb mogą być jedno, dwu, trzy lub czterostopniowe. Wilgoć z gazu oddzielana jest w trakcie przepływu gazu przez złoże. Oddzielona wilgoć w postaci cieczy zbiera się na dnie każdego ze stopni skąd jest okresowo odpuszczana przeważnie do zbiornika stanowiącego uzupełnienie instalacji. Gaz osuszany jest do poziomu normatywnego.

Oferowane instalacje wykonujemy w zakresie: 

  • projekt, wykonanie, montaż i instalacja u klienta,
  • według dyrektywy ciśnieniowej PED oraz wg. uznanej praktyki inżynierskiej,
  • wg założeń klienta,
  • wg dokumentacji powierzonej,
  • ciśnienia – bez ograniczeń,
  • medium – woda złożowa, gaz,
  • serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne.

GALERIA