INSTALACJE REGENERACJI GLIKOLU (DEG I TEG)

INSTALACJE REGENERACJI GLIKOLU (DEG I TEG)

Instalacje regeneracji glikolu stosuje się do osuszania gazu. Regeneracja glikolu polega na cieplnym odparowaniu wody – wykorzystuje się tu fakt znacznej różnicy prężności par: ok. 1,5 mm Hg (200 Pa)/100°C dla glikolu i ponad 1 bar/100°C dla wody. Najbardziej ekonomiczną metodą osuszania gazu, przy zachowaniu jego podstawowych parametrów, jest metoda osuszania z użyciem glikoli DEG (dwuetylenglikol) oraz TEG (trójetylenglikol).

Oferowane instalacje wykonujemy w zakresie: 

  • projekt, wykonanie, montaż i instalacja u klienta,
  • według dyrektywy ciśnieniowej PED oraz wg uznanej praktyki inżynierskiej,
  • wg założeń klienta,
  • wg dokumentacji powierzonej,
  • zakres średnic – DN100 – DN800
  • dla medium – gaz ziemny, woda/glikol.

GALERIA