SEPARATORY GAZU, ODDZIELACZE WODY ZŁOŻOWEJ

SEPARATORY GAZU, ODDZIELACZE WODY ZŁOŻOWEJ            

Oferowane urządzenia filtrujące wykonujemy w zakresie:

  • projekt, wykonanie, montaż i instalacja u klienta,
  • ciśnieniowe oraz bezciśnieniowe,
  • według dyrektywy ciśnieniowej PED oraz wg uznanej praktyki inżynierskiej,
  • wg założeń klienta,
  • wg dokumentacji powierzonej,
  • ciśnienia – bez ograniczeń,
  • medium – woda, glikol, gaz
  • serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne.

GALERIA