WYKONAWSTWO

WYKONAWSTWO

GTC oferuje szeroki wachlarz usług w branżach gdzie występują instalacje ciśnieniowe lub bezciśnieniowe, ale z racji na transportowane medium wymagające nadzoru ze strony jednostek notyfikowanych lub UDT.
Wykonujemy również instalacje na inne media nie wymagające specjalistycznych nadzorów.
Zlecenia realizujemy w formule „pod klucz” lub wg dokumentacji własnej klienta.
Prace dotyczą realizacji nowych obiektów i instalacji jak i modernizacji istniejących.
Realizacje obejmują branże mechaniczną, budowlaną, elektryczną, akpia, instalacyjną i sanitarną.
Zajmujemy się również koordynacją kontraktów, nadzorami na budowie oraz logistyką i montażem instalacji wykonawców trzecich.